Privacy

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Materie geregeld door de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die u aan het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika meedeelt door deel te nemen aan een online wedstrijd of door u te abonneren op de nieuwsbrief worden door het KMMA onder geen enkele vorm verspreid naar derden.

U heeft ten allen tijde het recht uw persoonsgegevens in te kijken en te verbeteren. U kan ten allen tijde uw inschrijving op de nieuwsbrief opzeggen door een mail te sturen naar press@africamuseum.be