Permanente tentoonstelling

De permanente tentoonstelling was erg verouderd en in sterk contrast met de tijdelijke tentoonstellingen die eerder de huidige collecties en het wetenschappelijk onderzoek  lieten zien.

Inhoudelijk bestaat de nieuwe permanente tentoonstelling uit twee delen die nauw met elkaar verbonden zijn:
1. in de kelders van het oude museumgebouw: toont de tentoonstelling de geschiedenis, het heden en ook de toekomstperspectieven van het KMMA.                                          
2. op het gelijkvloers van het oude museumgebouw: is de tentoonstelling opgedeeld in vijf thematische zones waarin het verhaal van Midden-Afrika centraal staat en waarvan het KMMA een ruime collectie voorhanden heeft of onderzoek naar verrichtte:

  • Centraalafrikaanse talen en muziek
  • Biologie, landschappen en biodiversiteit
  • Afrika als bron: grondstoffen, mensen, natuur
  • Centraal Afrika en zijn geschiedenis
  • Journey of life
     

Niek Kortekaas, scenograaf van het architectenteam TV SBA, neemt de volledige ontwikkeling van de scenografie van de permanente tentoonstelling voor zijn rekening, in samenwerking met Johan Schelfhout, scenograaf en projectmanager multimedia.